Hyrespolicy

Varför bo hos oss? Vi på Studentskeborgen erbjuder bostäder för kvinnliga studenter. Hos oss hittar du 23 korridorsrum och en lite större lägenhet med riktigt bra läge i centrala Halmstad. 
 
Som hyresgäst hos oss har du inte bara tillgång till vår service vad gäller exempelvis underhåll. Du får också tillgång till kabel-tv kanaler och fri Wi-Fi med möjlighet till fast bredband på rummet.

Vem får bo hos oss?

Alla som uppfyller hyrespolicyn kan teckna avtal med oss. I stora drag innebär det att du ska vara tjej, ha fyllt 18 år, vara heltidsstuderande vid Högskolan i Halmstad, ha en godtagbar inkomst, t.ex. CSN och inte ha några betalningsanmärkningar.

Hyrespolicy för Studentskeborgen

Studentskeborgen erbjuder ett tryggt och prisvärt studentboende. Att teckna ett hyresavtal är att ingå en viktig affärsförbindelse med vissa rättigheter och skyldigheter. Vårt mål är att alla hyresgäster ska känna trivsel och trygghet i sitt boende hos Studentskeborgen.

Hyrespolicyn innebär att:

 • Bostäderna upplåts som tillfällig genomgångsbostad i enlighet med Sveriges Riksdags år 1971 antagna riktlinjer (prop. 1971:13).
 • Studentskeborgen erbjuder hyresavtal för studentbostad i huvudsak till studerande på grundutbildningsnivå vid Högskolan i Halmstad.  Grundutbildningsnivå definieras som högskolestudier till och med mastersnivå. Detta ska styrkas med antagningsbesked för nyantagna studenter och studieintyg (exempelvis Verifierat Studieintyg från Studentportalen eller LADOK- utdrag) om pågående studier för övriga studenter, vid kontraktstecknandet.
 • För att teckna och behålla ett hyresavtal för Studenskeborgen krävs att blivande hyresgäst genom intyg kan styrka att denne är aktivt studerande vid Högskolan i Halmstad med en studietakt om minst 11 högskolepoäng per termin.
 • Den blivande hyresgästen ska ha fyllt 18 år vid hyresavtalets upprättande.
 • Den blivande hyresgästen ska kunna betala hyran för den sökta bostaden. Om den sökandes ekonomiska förhållanden är okända kommer en kreditupplysning att tas.
 • Om den blivande hyresgästen har en eller flera betalningsanmärkningar eller skulder som kan påverka betalningsförmågan kan den blivande hyresgästen nekas att ingå hyresavtal med Studentskeborgen. Om kraven på godtagbar inkomst inte kan uppfyllas kan man ändå bli hyresäst hos Studentskeborgen om det finns godkänd borgen eller annan hyresgaranti. En individuell bedömning görs från fall till fall.
 • Alla eventuella skulder till Studentskeborgen och andra hyresvärdar måste vara reglerade.
 • Tidigare boenden ska vara störningsfria.
 • Det åligger hyresgästen att tillse att det finns en gällande hemförsäkring (hemförsäkringen är inte bara till för att ersätta dig vid stölder eller brand, utan skyddar dig även om du råkar ställa till med någon skada, eller om din lägenhet blir skadad så hjälper försäkringsbolaget dig med boende medan skadan åtgärdas).
 • Alla avtal för studentbostad tecknas med 12-månadershyra.
 • Antalet boende i korridorrum (rum med del i kök) får ej överstiga en (1) person.
 • Boendekontroller utförs av Studentskeborgen för att kontrollera att hyresgästen uppfyller kraven om att vara aktivt studerande vid Högskolan i Halmstad.
 • Det är förbjudet att upplåta sitt rum i andrahand. Det är endast hyresgästen som står på kontraktet som får bo i studentrummet.
 • Byggnaden är helt rök- och djurfri.
 • Studentskeborgen förbehåller sig rätten att välja hyresgäst.