Ansökan

Ansök om studentbostad i Halmstad

Studentskeborgen är Sveriges andra studenthem för enbart kvinnliga studenter.  Syftet är att skapa en trevlig atmosfär där man kan knyta livslånga bekantskaper. 

Ansökningskriterier 

För att vara berättigad att ansöka om rum måste sökande redan vid ansökningstillfället vara inskriven och läsa på heltid vid Högskolan i Halmstad. Sökande ska ha för avsikt att bo minst ett år i Studentskeborgen, vilket innebär att man inte är berättigad att söka om man har mindre än ett år kvar på sin utbildning. Sökande skall studera på heltid och ha för avsikt att genomföra merparten av sin utbildning vid HH. Sökande skall ämna bo på Studentskeborgen på heltid och inte ha rummet som övernattningslägenhet.
Som boende på Studentskeborgen förväntas man engagera sig i sin boendemiljö. Detta gäller alltifrån städning till att ordna gemensamma aktiviteter. Alla boende förväntas medverka vid husets fixardagar varje termin. Det råder totalt rökförbud på Studentskeborgen.

Eftersom antagningsbeskeden för höstterminen 2019 redan skickats ut, så vill vi ha in era ansökningar så snart som möjligt. Vi kommer att se över alla ansökningar löpande och återkoppla så snart vi har besked.

Observera att denna ansökan endast gäller en termin. Om sökande ej tilldelas rum får ny ansökan lämnas nästa ansökningsperiod. Du kan registrera din ansökan från det år du fyller 17 och genom att registrera dig godkänner du vår Hyrespolicy och att du tagit del av vår Information om behandling av personuppgifter. Registrera dig här redan idag. Det tar bara några minuter.

Fyll i ansökan

När ni fyller i er ansökan så vill vi att ni kryssar i de rumstyper ni helst är intresserade av. Det går att kryssa i flera olika alternativ och inte bara ett. Det betyder inte att ni inte har chansen att få en annan typ av rum oavsett, utan det förenklar bara ansökningsprocessen. Ni kan alltid bli erbjuden en annan typ av rum ändå om de rummen ni helst velat haft redan blivit uthyrda.

Ansökan Studentskeborgen

Önskat studentboende

Jag försäkrar att jag har läst igenom och godkänner er HYRESPOLICY samt att lämnade uppgifter är med sanningen överensstämmande.

Godkänner du att vi spara dina uppgifter ovan? Du kan när som helst be oss korrigera eller ta bort din information via mejl till info@halmstadsstudentskeborg.se

Behandling av personuppgifter

Vi strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd. Det är därför viktigt att du tar del av och förstår vår information om personuppgifter innan du registrerar dig. 

Moderbolaget Halmstadbo AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar. Grundläggande för personuppgiftsbehandlingen är att vi endast behandlar de uppgifter som är nödvändiga för dess syfte och för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig såsom ge dig god service, olika marknadsföringsaktiviteter exempelvis utskick om nya bostäder, byggnationer och erbjudanden som är anpassade för dig. 

Du har rätt att efter skriftlig begäran få tillgång till data och rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv. Du har också rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall där data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

Integritetspolicy