Hyresgäster

Regler

Välkommen som hyresgäst hos Halmstadbo AB

Halmstadbo AB är medlem ho Fastighetsägarna och vi följer alla regler och riktlinjer vi får från dem.

Broschyren ”Välkommen som hyresgäst” är en bra inormationsbroschyr där det går att läsa om vad som gäller när man bor i en hyresrätt.

Läs gärna igenom hela broschyren och tveka inte att kontakta Halmstadbo AB om det dyker upp frågor under vägen.

035-210000

Välkommen som hyresgäst – Broschyr

Hyran

Hyran betalas i förskott och ska alltid vara inbetald senast den siste i månaden före. Hyresavierna skickas hem i brevlådan. Det går också bra att ansöka om autogiro om så önskas. Som hyresgäst har du en skyldighet att betala hyran i tid. Detta gäller även ifall du skulle tappa bort hyresavin, det är alltså inte en giltig anledning för en försenad inbetalning.

Ordningsregler

Allmänna utrymmen

Trapphus, entréer och källare skall hållas fria från cyklar, mopeder barnvagnar med mera. Detta är för att räddningstjänsten, tidningsbudet samt städpersonalen skall kunna komma fram. Det är även viktigt att du som hyresgäst inte ställer saker i källaren, då denna ofta används som utrymningsväg.

För allas trivsel är det även förbjudet att röka i samtliga allmänna utrymmen i de fastigheter som vi förvaltar.

Tvättstugor

Tänk på att städa efter dig då du varit i tvättstugan. En grundregel är att lämna tvättstugan i det skick som du själv velat finna den. Före/Efter varje pass bör du rengöra filtret i torktumlaren då torktumlarens effekt försämras ifall det ligger ludd kvar i maskinen.

Grillning

Grillning med öppen eld är ej tillåtet varesig på balkonger eller uteplatser. Detta är på grund av den brandrisk som grillningen medför. Ifall fastigheten har innegård har du möjlighet att  använda grill på innergården så länge som röken ej tar sig in i en grannes lägenhet. Det är även tillåtet att använda elgrill på balkonger och uteplatser, men även här måste du ta hänsyn till grannarna och se till att de ej får in matos i deras lägenhet.

Störningar

Då du bor i ett hyreshus är det viktigt att du håller en ljudnivå som inte stör dina grannar. Tänk på att TV, radio och musikinstrument som är underhållning för dig även kan störa dina grannar. I ett hyreshus är det aldrig okej att störa sina grannar. Det skall vara tyst efter kl. 22.00.

En hyresgäst som står för upprepade konstaterade störningar riskerar att bli uppsagd.

Anmälan

Felanmälan

Även om vår ambition är att skapa trivsel och trygghet för våra hyresgäster, kan vi inte gardera oss mot allt. Ibland händer det tyvärr att saker och ting går fel – men om du anmäler felet så lovar vi att göra vårt bästa för att snabbt åtgärda det.

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:

Ring 112 och tillkalla hjälp via SOS Alarm!

Felanmälan vid ej akuta ärenden:

Fel som inte är akuta, dvs mindre allvarliga, anmäler du direkt via hemsidan och formuläret.

Felanmälan/störningsjour vid övriga akuta ärenden:

Till oss kan du ringa och felanmäla vardagar kl. 08.00-16.00 på tel. 035-210000.

Om du vill felanmäla ett akut ärende till Halmstadbo AB går det bra att ringa på vår servicemobil dygnet runt.

Fel betraktas som akuta när det föreligger risk för att människor eller egendom kan komma till skada.

Felanmälan

Skadedjur/Ohyra

Om du får problem med skadedjur eller ohyra i din lägenhet Har du som hyresgäst skyldighet att omedelbart kontakta Halmstadbo AB. Vi är försäkrade mot skadedjur och denna service är kostnadsfri. Kontakta oss på tel. 035-210000.

Skadedjur

Flytt

Andrahandsuthyrning

Hyrestid

Kontakta alltid Halmstadbo AB om du har för avsikt att hyra ut din lägenhet i andrahand. Om detta ej görs är uthyrningen olaglig vilket leder till omedelbar uppsägning av hyreskontraktet.

För andrahandsuthyrning behövs alltid tillstånd och det är alltid tidsbestämt, varar max i 1 år samt uthyrningen prövas för varje individuellt fall. Efter andrahandsuthyrningen skall du meddela hyresvärden att du flyttat tillbaka till lägenheten. Det är viktigt att påpeka att andrahandshyresgäster inte äger någon rätt att överta förstahandskontraktet på lägenheten efter andrahandshyrestiden tagit slut, utan får ansöka efter lägenhet precis som övriga intressenter. För att få lov att hyra ut lägenheten i andrahand krävs intyg på tex. studier eller arbete på annan ort.

Ansvar för lägenheten

Vid en godkänd andrahandsuthyrning uppkommer det aldrig något hyresförhållande mellan hyresvärden och andrahandshyresgästen. Därför är du som förstahandshyresgäst alltid ansvarig för lägenheten. Detta gäller både ekonomiskt, men även vid eventuella störningar samt skador i lägenheten.

Här hittar du en mall för andrahandshyreskontrakt.

Flytt

Lägenhetsbyte

Genom ett lägenhetsbyte överlåter hyresgästen sin lägenhet för att genom byte få en annan bostad. Halmstadbo AB arbetar inte med interna lägenhetsbyten utan du som hyresgäst kan själv hitta en tilltänkt bytespartner. En skriftlig ansökan ska lämnas in till oss. Ansökan ska innehålla bytespartens kontaktuppgifter samt kontaktuppgifter till fastighetsägaren.

När vi har mottagit ansökan om lägenhetsbyte, kommer vi att inhämta referenser Och göra en kreditupplysning på bytesparten. Tillsammans med bytespartens fastighetsägare kommer vi att godkänna eller avslå lägenhetsbytet.

För att bytet ska kunna genomföras krävs hyresvärdens samtycke, alternativt godkännande ifrån hyresnämnden.

Utöver det krävs:

  • Giltigt skäl för lägenhetsbytet
  • Att bytesparten skäligen kan godkännas som ny hyresgäst.
  • Om hyresvärden lämnar sitt samtycke till lägenhetsbytet, inträder bytesparten (den nya hyresgästen) i det tidigare hyresförhållandet med hyresvärden. De tidigare hyresvillkoren kommer att fortsätta gälla.

Överlåtelse

För att hyresvärden ska bevilja en överlåtelseansökan krävs att du varaktigt har sammanbott med personen som du vill överlåta hyresrätten till och att lägenheten har använts som ett gemensamt hushåll för hyresgästerna. Utöver detta så måste bostaden ha varit den enda stadigvarande bostaden för den sökande.

En kreditupplysning på den som vill överta kontraktet är obligatorisk.

En andrahandshyresgäst, inneboende eller kompis har ingen laglig rätt att överta ett hyreskontrakt. Som hyresgäst är det din skyldighet att visa att du och din samboende har bott i ett gemensamt hushåll. Det räcker inte att han eller hon har varit inneboende och det har heller ingen betydelse om ni är släkt. Det går inte automatiskt att överta eller testamentera bort en hyresrätt även om lägenheten har hyrts av dina föräldrar eller annan familjemedlem.

Uppsägning

För att ett lägenhetshyresavtal ska upphöra att gälla, måste en uppsägning göras skriftligen (mail eller fax är inte giltligt). Om det är två kontraktsinnehavare på kontraktet, måste båda parterna skriva under uppsägningen.

På de allra flesta hyreskontraktens baksida, finns det en avsedd uppsägningsruta som Du kan använda. Om Du saknar ditt hyreskontrakt kan uppsägningen skrivas på ett vanligt papper. Tänk på att alltid datera och signera din uppsägning.

3 månaders uppsägningstid

Uppsägningstiden är 3 månader och uppsägningen måste vara Halmstadbo AB tillhanda senast sista dagen i månaden. Hyreskontraktet upphör att gälla det månadsskifte som inträffar tidigast 3 månader från uppsägningen.

Vid dödsfall så gäller bara 1 månads uppsägningstid, dödsboet ska säga upp kontraktet och bifoga ett dödsfallsintyg. Ifall något som varaktigt sammanbott med hyresgästen vill bo kvar i lägenheten bör du kontakta hyresvärden för omskrivning av kontraktet.

Bekräftelse på uppsägning

När vi har mottagit din uppsägning av lägenheten, kommer vi att skicka en bekräftelse på uppsägningen. Ifall ni inte fått en bekräftelse inom 1 vecka råder vi er att ta kontakt med oss för att bekräfta att vi tagit emot uppsägningen.

Uppsägning del av hyreskontrakt

Om ni är två kontraktsinnehavare och en part önskar säga upp sin del av hyreskontraktet, ska även detta ske skriftligen. Uppsägningstiden är 3 månader. En bekräftelse kommer att skickas till båda kontraktsinnehavarna. Detta förutsätter att den nya hyresgästen skäligen kan godtas som ensam hyresgäst. Den kontraktsinnehavare som skall bo kvar måste kunna intyga att han ensam klarar att betala hyran samt att han varit folkbokförd på adressen under en längre period.

Det är viktigt att du lämnar kontaktuppgifter till oss i samband med uppsägningen, då avflyttande hyresgäst har en skyldighet enligt hyreslagen att visa lägenheten för eventuella kommande hyresgäster.

Den skriftliga uppsägningen ska skickas till:

Halmstadbo AB
Industrivägen 10
302 41 Halmstad

När ni flyttar

Avflyttande hyresgäst ska lämna ifrån sig lägenhetsnycklarna senast första vardagen i månaden kl 12.00, det månadsskifte som hyreskontraktet upphör. Lägenheten ska lämnas väl städad samt besiktigad. Det är ditt ansvar som hyresgäst att boka tid för slutbesiktning den ska bokas i god tid innan utflytt på telefon 035-210000. Samma antal nycklar som du fick vid inflyttning ska lämnas tillbaka när du lämnar ifrån dig lägenheten. Vid eventuellt borttappade nycklar kommer du bli debiterad kostnaden för att utföra ett cylinderbyte.

En slutbesiktning av lägenheten ska göras när lägenheten är tom och städad. Vid besiktningen kontrolleras lägenheten så att den är noggrant städad samt om det har uppkommit skador i lägenheten, vilka inte kan räknas till normalt slitage och är orsakade av hyresgästen. Om det finns skador som är åverkade av hyresgästen, kan hyresgästen bli ersättning- eller återställningsskyldig för skadan. Ifall slutstädningen inte skulle bli godkänd debiteras du städningskostnaden.

Inflyttning

Den nya hyresgästen har tillträde till lägenheten tidigast första vardagen i månaden kl 12.00. Nycklar till lägenheten kan hämtas ut på Halmstadbo AB:s kontor om inget annat har överttalats.

Hyresgäster boende på andra orter än i Halmstad, hämtar ut nycklar enligt instruktioner i ”välkomstbrevet” som medföljer med hyreskontraktet.

Att tänka på vid flytt

Vid flytt är det många saker som behöver ses över. Här nämns ett par saker som är viktiga att tänka på i samband med flytt:

Flyttstädning

Kök:
Spis, in- och utvändigt samt bakom
Kyl och frys, in- och utvändigt samt bakom (ska vara avfrostade innan)
Köksfläkt
Diskbänk och kakel
Rören under diskbänken (utvändigt)
Utrymmet längst in under diskbänken (där rören går ner)
Skåp (även ovanpå), luckor & lådor
Fast belysning
Ventiler
Golv, dammsugning & våttorkning
Socklar & lister
Dörrar & dörrlister
Element (även bakom)
Vägguttag
Strömbrytare
Dammtorkning av väggar

Badrum & toalett:
Kakel/Väggar
Toalettstol och tvättställ
Badkar, in och utvändigt samt under
Fast belysning
Golv, dammsugning & våttorkning
Socklar & lister
Dörrar
Badrumsskåp
Speglar
Element (även bakom)
Ventiler
Golvbrunn
Rör (utvändigt)

Rum & hall:
Garderober
Skåp och lådor, in- och utvändigt samt ovanpå
Golv, dammsugning & våttorkning
Socklar & lister
Dörrar
Dammtorkning av väggar
Element (även bakom)
Klädkammare
Förråd
Proppskåp
Vägguttag
Strömbrytare
Ventiler

Fönster:
Putsning av fönster, alla sidor, avtorkning av fönsterbrädor & fönsterramar invändigt

Källare- eller vindsförråd:
Sopning av golv (ej våttorkning)
Damning av väggar
Avtorkning av fast inredning