Mobil logo 2

Hyran

Hyran betalas i förskott och ska alltid vara inbetald senast den siste i månaden före. Hyresavierna skickas hem i brevlådan. Det går också bra att ansöka om autogiro om så önskas. Som hyresgäst har du en skyldighet att betala hyran i tid. Detta gäller även ifall du skulle tappa bort hyresavin, det är alltså inte en giltig anledning för en försenad inbetalning.